Kommunikation

Kommunikation

Jublo kommunikation er grundmodulet i Jublo. Med kommunikation aktiveret, kan driftslederen sende SMS og e-mail til beboerne. Det kan være “tak for din henvendelse”, “vi ses på tirsdag” eller det kan være tilbud eller opfølgning på disse.

Jublo kommunikation er grundmodulet i Jublo

Jublo Bolig forbinder beboere, ejere, håndværkere og driftsledere.

Med Jublos kommunikationsmodul kan driftslederen sende beskeder til beboerne om, hvad der er aftalt. Dertil kan driftslederen og beboerne udveksle billeder og anden relevant dokumentation, som altid er tilgængelige for alle parter hele vejen gennem sagen.

Hvad betyder det for dig?

Når I sikrer jer, at beboerne er godt informeret, skaber I en fantastisk gennemsigtighed. Ingen er i tvivl om, hvad der er aftalt, og samtidig gør I jer selv tilgængelig for beboerne. Det betyder også helt konkret, at langt færre aftaler bliver glemt, når I forud for aftalen kan sende en automatiseret reminder afsted til beboeren. Systemet sender selv disse beskeder ud til beboeren, hver gang der aftales ændringer i en sag. Ved at følge et link i SMS-beskeden, kan beboeren følge sagen: lige fra opstart af opgaven til opgaven er afsluttet.

Hvad betyder det for dine kunder?

Beboerne er altid informeret. De kan selv sende al dokumentation til driftslederen, de kan stille driftslederen spørgsmål, når de har tid, og driftslederen kan svare, når han/hun har tid. Alle har et komplet overblik over kommunikationsdialogen hele vejen gennem opgaven.

Beboerne modtager en tilsvarende service-SMS fra driftslederen, som de kender fra bookinger af bord på en restaurant eller hos frisøren. Det skaber tryghed hos beboeren, at de bliver mindet om, at driftslederen kommer og udfører den bestilte opgave.

Beboeren har samtidig mulighed for løbende at stille spørgsmål, eller komme med kommentarer til opgaven.

Funktioner

Her kan du se alle de funktioner, der kan tilgås i Jublo Bolig. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvordan modulerne kan hjælpe din virksomhed i hverdagen.